Modele pływające

X-Blaze
Off-Shore Warrior
X-Blaze